NICK VAN GORP

Klinische Psycholoog

Als ervaren klinisch psycholoog kunnen zowel jongeren (vanaf 12 jaar) als volwassenen bij mij
terecht voor psychologische behandeling en begeleiding. Ik blik momenteel terug op meer dan 20 jaar ervaring als voltijds psycholoog, waarvan 11 jaar klinische ervaring als behandelaar. Eén van mijn specialisaties is het stellen van klinische diagnoses (scheppen van duidelijkheid in de problematiek), waarbij we bij de intake een behandelingsplan
bespreken en indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten.


Bij behandeling van jongeren streef ik er naar om vanuit een systeemvisie zoveel mogelijk de ouders of betrokkenen in de pleegzorg zo intensief mogelijk te betrekken in het behandelprogramma.


Je kan voor volgende problematieken bij mij terecht:

 • Volwassenen (vanaf 18 jaar tot 88 jaar):

 • Angststoornissen

 • Relaxatie

 • Emotionele blockades

 • Depressie

 • Burn out

 • Relatieproblemen

 • Jongeren (vanaf 12 jaar tot 18 jaar):

 • Angststoornissen

 • Emotionele problemen

 • Depressie

 • Relaxatie

 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ADD, Autismespectrumstoornissen)

 • Leerproblemen (motivatie- en prestatieproblemen)

Nick.JPG